Zaproszenie burmistrza Karpacza

Burmistrz Karpacza zaprasza mieszkańców na spotkanie, które odbędzie się dnia 02 lipca 2008 r., o godz. 17.00, w Gimnazjum w Karpaczu. Tematem spotkania będzie zaprezentowanie wstępnej koncepcji zagospodarowania terenów zielonych oraz ścieżek spacerowych Karpacza

Prezentowana koncepcja przygotowana jest przez studentów Politechniki Wrocławskiej
pod kierunkiem Pani prof. Aliny Drapelli Hermansdorfer.

Serdecznie zapraszamy!

Dodaj komentarz