Szlak niebieski z Podgórzyna Górnego do Przesieki

Trasa niebieska – 12N

Podgórzyn Górny – Przesieka
Czas przejścia 40 min. GOT 5 pkt.

Początek trasy znajduje się w górnej części Podgórzyna (ok. 420 m npm), na rozwidleniu dróg do Przesieki i Borowic, pod grupą skalną zw. Skałki; tutaj – obok baru ,,Pod Skałką” i przystanku WPK linii nr 4 – Y 11S, 12N (oba szlaki mają tu swój początek). Za znakami obydwu szlaków idziemy w górę Podgórzyna, w kierunku południowym. Po chwili, po lewej strome szosy, 1-metrowy wodospad na uregulowanym tu potoku Podgórna. Podchodzimy łagodnie i po 5 min marszu, na skręcie drogi w prawo (za mostem na potoku Ziębiniec) osiągamy V 12N, 11 S. Nie zmieniając kierunku schodzimy z asfaltu, mijając DW „Cichy Potok”. Wąską ścieżką podchodzimy wzdłuż ogrodzenia, poza którym w dole widoczne kaskady Podgórnej.

Po kilku minutach ponownie wkraczamy na asfalt i zachowując dotychczasowy kierunek podchodzimy szosą do ośrodka kolonijnego „Karolina”. Tu, nie zmieniając kierunku marszu, schodzimy z szosy. Po krótkim podejściu przecinamy szosę tuż przy granicy Podgórzyna i Przesieki. Szlak wiedzie w górę przez skwer, z którego kilka schodków ponownie wyprowadza nas na asfalt. Kierujemy się w prawo, szosą w górę. Kilkuminutowe podejście doprowadza nas do DW „Mimoza 2”, gdzie skręcamy w lewo. Tuż przed budynkiem DW „Mimoza 1” skręcamy w prawo, w uliczkę Droga Turystyczna. Wyżej uliczka przekracza szosę asfaltową; szlak przechodzi obok pomnika wzniesionego ku czci poległych w walce o utrwalanie władzy ludowej. Idąc dalej prosto, dość stromo podchodzimy do DW „Olimpia”, gdzie ponownie przekraczamy szosę.

Kolejnym odcinkiem podejścia wychodzimy na szosę, gdzie skręcamy w lewo i osiągamy Y 12N, 20Z. W tym miejscu znajdował się hotel i restauracja „Pod Lipkami” (budynek spłonął wiosną 1986 r.). Tu przystanek WPK linii nr 4. Za znakami trzech szlaków idziemy łagodnie w górę. Tuż za łukiem szosy, po prawej (na wysokości 600 m), węzeł szlaków w Przesiece -Złoty Widok: Y 12N, 20Z, 18Ż, 14S. Szlak niebieski prowadzi dalej, już poza zasięgiem tego opracowania, na Przełęcz Karkonoską (schronisko PTTK „Odrodzenie” – 2.15 godz.). Na wprost drogowskazów, po przeciwnej stronie szosy znajduje się Waloński Kamień.

Czas przejścia w kierunku przeciwnym: 25 min. GOT 3 pkt.

Uwagi ogólne

  • Szlaki opatrzone są kolejnymi numerami, od 1 do 25, przy czym przy numerach poszczególnych szlaków umieszczone są zawsze symbole literowe informujące o kolorze szlaku; szlaki czerwone oznaczone są symbolem „C”, niebieskie-literą „N”, żółte -,,Ż”, zielone -„Z”, czarne-symbolem „S”. Tak więc np. oznaczenie „3Z” określa szlak zielony opisany w przewodniku pod numerem 3, symbol „12N” oznacza szlak niebieski opisany pod numerem 12 itd.
  • Skrzyżowania szlaków oznaczone są symbolem „X”, przy czym przyjąłem zasadę umieszczania na pierwszym miejscu szlaku przychodzącego z lewej strony (zasada ta stosowana jest i przy innych rodzajach węzłów szlaków). Tak więc np. oznaczenie „X3Z,12N” zawiera dodatkową informację, że – dla turysty podążającego zgodnie z kierunkiem opisu- znaki zielone dochodzą do węzła szlaków z lewej strony.
  • Osobne oznaczenia przyjąłem dla częstych w terenie sytuacji, w których szlaki nie krzyżują się, lecz łączą, prowadząc dalej wspólnie, oraz dla sytuacji, w których biegnące razem szlaki rozwidlają się, rozchodzą.
  • Rozwidlenia szlaków biegnących wspólnie oznaczone są w opisach tras symbolem „V”; np. oznaczenie „V8S, 23C” wskazuje, iż szlak czarny opisany pod numerem 8 oraz biegnący z nim wspólnie czerwony szlak nr 23 rozchodzą się (przy tym pierwszy z nich kieruje się w lewo).
  • Połączenie się szlaków, dalej biegnących wspólnie oznaczane jest symbolem „Y”- np. oznaczenie „Y2Ż, 4N” wskazuje, że w danym miejscu zbiegają się dwa szlaki, prowadzące dalej wspólnie, przy czym znaki żółte dołączają z lewej strony.
  • Dodatkowe oznaczenia zastosowane zostały dla zobrazowania sytuacji terenowej na rozstajach więcej niż dwóch szlaków. Gdy od „wiązki” np. trzech szlaków odłącza się jeden, a pozostałe biegną nadal wspólnie – informuje o tym litera „i”; np. oznaczenie „V3Z i 5N, 2Ż” wskazuje, że szlak zielony odłącza się (w lewo) od biegnących nadal razem szlaków niebieskiego i żółtego.
  • Gdy natomiast równocześnie rozchodzą się wszystkie trzy (niekiedy cztery) biegnące wspólnie szlaki, sytuacja taka sygnalizowana jest dwukropkiem; np. oznaczenie „V3Z: V5N, 2Ż” informuje, że od węzła szlaków rozchodzą się równocześnie – kolejno od lewej strony – szlak zielony, niebieski i żółty.
  • Podane w opisach tras czasy przejść nie uwzględniają czasu przeznaczonego na odpoczynki czy zwiedzanie zabytków.
  • Punkty do Górskiej Odznaki Turystycznej (GOT) stanowią w każdym przypadku sumę punktacji dla całej trasy. Po opisie każdej z tras podane są czasy przejść w kierunku odwrotnym i suma punktów do GOT dla przeciwnego kierunku wędrówki.

Źródło: Bohdan W. Szarek „Kotlina Jeleniogórska”

Dodaj komentarz