Turystyka w Rudawach Janowickich

Rudawy Janowickie posiadają gęstą sieć szlaków turystycznych, udostępniających wszystkie krajobrazowe i przyrodnicze atrakcje masywu. Znakowane szlaki prowadzą na ogół wygodnymi ścieżkami. Uzupełnieniem sieci szlaków są liczne nieznakowane drogi i ścieżki śródleśne. Szlaki Rudaw Janowickich znajdują się pod opieką znakarzy z Oddziału PTTK w Kamiennej Górze. Jedynie niewielki, północno-zachodni fragment opisywanego tu terenu znakowany jest przez Oddział PTTK w Jeleniej Górze.

Przez Rudawy Janowickie przechodzą 3 szlaki dalekobieżne. Główny Szlak Sudecki im. Mieczysława Orłowicza (trasa 1C), znakowany kolorem czerwonym, w kierunku zachodnim wiedzie w Karkonosze i Góry Izerskie, zaś na wschód od Rudaw prowadzi przez pasmo Wzgórz Bramy Lubawskiej do Lubawki, Krzeszowa i dalej w pasma górskie Sudetów Środkowych i Wschodnich. W opisywanym tu terenie ma on przebieg poprzeczny w stosunku do grzbietu głównego, toteż przecina Rudawy Janowickie na niewielkim odcinku, przechodząc przez ich najwyższy szczyt Skalnik (945 m npm).

Innym dalekobieżnym szlakiem prowadzącym przez Rudawy jest fragment sudeckiego odcinka Międzynarodowego Górskiego Szlaku Przyjaźni Eisenach – Budapeszt (niebieski.opisany w przewodniku jako trasa 2N). Sudecki odcinek szlaku „E-B” dochodzi w Rudawy z północnego zachodu. Od przejścia granicznego w Jakuszycach szlak ten prowadzi przez Góry Izerskie i Góry Kaczawskie. W Rudawach ma przebieg zbliżony do południkowego. Na wschód prowadzi przez Kotlinę Kamiennogórską w Góry Wałbrzyskie, a dalej przez ziemię kłodzką.

Trzeci ze szlaków dalekobieżnych to Szlak Zamków Piastowskich (trasa 3Z). Znakowany na całym swym przebiegu kolorem zielonym łączy miejsca, w których zachowały się najcenniejsze zabytki związane z historią Sudetów Zachodnich. Bierze on początek na północy Pogórza Kaczawskiego, na zamku Grodziec koło Złotoryi. W Rudawach Janowickich biegnie przez północną część masywu z zachodu na wschód. Opuszczając Rudawy w Janowicach Wielkich szlak ten dąży w Góry Ołowiane, a kończy się na zamku Grodno w Górach Wałbrzyskich. W kierunku zachodnim prowadzi on natomiast do Jeleniej Góry. Na Szlaku Zamków Piastowskich, mającym długość około 150 km, znajduje się 15 zamków, ruin i grodzisk.

Inne szlaki, opisane szczegółowo w części drugiej, mają znaczenie lokalne.

Najważniejsze węzły szlaków turystycznych znajdują się przy schronisku PTTK „Szwajcarka” w Górach Sokolich oraz na najwyższym wzniesieniu Rudaw – Skalniku.

Jak już wspomniano, Rudawy Janowickie są górami łatwo dostępnymi, a istniejąca tu sieć dróg czyni tę dostępność nawet zbyt łatwą. Drogi opasujące omawiany łańcuch górski docierają miejscami w jego głąb, przekraczając niskie przełęcze w bocznych grzbietach – np. Przełęcz Karpnicką (470 m npm) czy przełęcz w grzbiecie Średnicy (600 m). Dlatego też wiele dróg stanowi tu atrakcyjne trasy dla turystów zmotoryzowanych. Godne polecenia są tu odcinki dróg: Kowary – Przełęcz Kowarska – Kamienna Góra, Kowary – Strużnica – Karpniki oraz Karpniki – Przełęcz Karpnicką – Janowice Wielkie – Miedzianka – Marciszów. Wymienione odcinki szos są piękne widokowo, lecz zarazem trudne technicznie dla mniej wprawnych kierowców. Zimą często bywają nieprzejezdne. Stacje benzynowe znajdują się w Kowarach i Kamiennej Górze oraz w Mysłakowicach.

Niemal wszystkie miejscowości opisane w przewodniku mają połączenie autobusowe z Jelenią Górą bądź z Kamienną Górą. Trasy PKS przebiegają drogami atrakcyjnymi widokowo. Uzupełnieniem dogodnej komunikacji autobusowej jest linia kolejowa opasująca Rudawy Janowickie. Łączy ona wszystkie miejscowości leżące na obrzeżu masywu. Warto tu dodać, że przejazd koleją na trasie Jelenia GóraKowary – Kamienna Góra stanowi sam w sobie atrakcję turystyczną. Przebieg tej linii kolejowej (zwłaszcza od Kowar do Leszczyńca) przy dobrej widoczności zapewnia pyszne widoki na Kotlinę Jeleniogórską, Karkonosze, Rudawy Janowickie, Grzbiet Lasocki i Wzgórza Bramy Lubawskiej.

Bazę noclegową Rudaw Janowickich stanowią schroniska PTTK i PTSM oraz stacje turystyczne. W Rudawach Janowickich znajdują się dwa schroniska PTTK: „Czartak” w Czarnowie i „Szwajcarka” w Górach Sokolich (zob. opis trasy 2N). Na omawianym terenie znajdują się 4 schroniska młodzieżowe PTSM, o których informacje zamieszczono w „Słowniczku haseł geograficznych”. Są to obiekty: „Skalnik” w Bukowcu (przy szlaku 4N), „Sokolik” w Strużnicy (szlak 1 OS), „Dolomit” w Rędzinach (dojście od szlaku 6Z) oraz „Rudawy” w Raszowie (8Z).

Bazę noclegową uzupełniają ponadto dwie stacje turystyczne. Wprawdzie znajdują się poza granicami zasięgu tego przewodnika, lecz dostatecznie blisko, aby mogli z nich skorzystać turyści wędrujący przez Rudawy Janowickie. Stacja turystyczna PTTK „Nad Jedlicą” znajduje się w Kowarach Górnych przy szlaku 4N. Stacja turystyczna PTTK w Nowej Białce odległa jest od Szarocina i Głównego Szlaku Sudeckiego (1C) o 20.min marszu.

W Janowicach Wielkich, w Kowarach i Kamiennej Górze znajdują się hotele. Pola biwakowe – w Kowarach i Kamiennej Górze.

Źródło: Bohdan W. Szarek „rudawy Janowickie”, 1990

Dodaj komentarz