Mysłakowice – Szarocin

Mysłakowice (PKP) – Bukowiec – Skalnik – Wilkowyja – Szarocin

Szlak czerwony 1C. Czas przejścia 5.30 godz. GOT 26 pkt.

Rudawski odcinek Głównego Szlaku Sudeckiego im. Mieczysława Orłowicza ma długość 17,5 km, co stanowi zaledwie 5% jego całej długości od Świeradowa Zdroju do Paczkowa (około 350 km – 87 godz. marszu).

Wędrówkę rozpoczynamy od dworca PKP w Mysłakowicach . Przy dworcu znajduje się przystanek PKS i WPK. 100 m na północ od stacji napotykamy szlak czerwony, który przekracza tory i szosę Jelenia GóraKowary. W drugą stronę, na zachód, znaki czerwone prowadzą przez Obniżenie Mysłakowickie i Grabowiec do Karpacza (4 godz.).

Na wysokości przejazdu kolejowego osiągamy X 1C, 14S (szlak 14S doprowadza do trasy 5Z). Od drogowskazu idziemy ul. Cmentarną. Po chwili mijamy znajdujący się po prawej stronie, mocno zniszczony pomnik Erdmanna Fleidla – przywódcy emigrantów religijnych, którzy w 1837 roku osiedlili się na terenie Mysłakowic. Ulica Cmentarna doprowadza nas do Jedlicy – potoku biorącego początek w Karkonoszach. Jej dolina stanowi zachodnią granicę Rudaw Janowickich.

Po przekroczeniu Jedlicy skręcamy w lewo i skrajem lasu, wyraźną ścieżką, podchodzimy na stok Mrowca . Szlak wznosząc się okrąża wzgórze i wschodnim stokiem wyprowadza nas na grzbiet nieco poniżej szczytu. Z Mysłakowic – 35 min.

Z Mrowca schodzimy łagodnie w kierunku południowym wyraźną drogą śródleśną. Po kilkunastu min marszu wychodzimy z lasu. Dno niewielkiej dolinki wciętej między Wzgórza Karpnickie zajmują tu stawy. Na stoku Mrowca widoczne niewielkie ruiny „Opactwa” . Znaki czerwone wprowadzają nas na groblę poniżej największego ze stawów Bukowca – Kąpielnika. W kilka min dochodzimy do drogi jezdnej. Skręcamy nią w lewo (w prawo droga ta prowadzi do Kostrzycy) i idziemy w górę Bukowca. Po prawej mijamy park, a w nim klasycystyczny pałacyk von Redenów; obecnie jest on siedzibą Wojewódzkiego Ośrodka Postępu Rolniczego. Tuż za pałacem ciekawe architektonicznie zabudowania gospodarcze. Idąc dalej drogą mijamy sklep spożywczy i wkrótce dochodzimy do centrum wsi.

Z Mysłakowic dotąd nieco ponad 1 godz. Na placu Kościelnym przystanek PKS i X 1C, 4N; szlak 4N prowadzi w prawo do Kowar (1.25 godz.), w lewo do Karpnik (1.10 godz.). W prawo przy szlaku niebieskim schronisko PTSM „Skalnik”.

Znaki czerwone prowadzą nas w drugą drogę w prawo, obok kościoła, w ul. Wiejską. Między zabudowaniami Bukowca podchodzimy w kierunku południowym, a następnie zachodnim. Przy posesji nr 4, 100 m za kościołem, warto zwrócić uwagę na krzyż pokutny z wyrytym oszczepem. Podejście między opłotkami staje się bardziej strome. Przy ostatnim budynku (po lewej) szlak opuszcza drogę, ostro skręcając w lewo. Dość stromo podchodzimy ścieżką przez łąkę na stok Parkowej Góry (545 m). Wspinająca się ścieżka lukiem skręca w kierunku wschodnim, a podejście staje się łagodniejsze. Z odcinka tego ładne widoki po lewej na Bukowiec, Góry Sokole i zamykające horyzont Góry Kaczawskie. Dochodzimy do lasu, który graniczy z parkiem otaczającym zespół sanatoryjny ,,Wysoka Łąka Bukowiec”. Ścieżka zagłębia się w las, pozostawiając po lewej kulminację Bukowej Góry (555 m), a następnie, miejscami nieco stromym podejściem, doprowadza na Średnicę (620 m) – kulminację zachodniego ramienia Skalnika. Tu wychodzimy na niewielką podszczytową polankę, z której ładny choć ograniczony widok na Góry Sokole. Z polanki tej schodzimy nieco do przechodzącej w pobliżu szosy Kowary Karpniki. Z Mysłakowic dotąd prawie 2.30 godz. Jeśli nam nie spieszno, to warto zejść nieco szosą w lewo – 100 m poniżej szlaku ładny widok na Karkonosze, Kotlinę Jeleniogórską, Góry Sokole. W prawo od szlaku, przy szosie, źródło ,,Jola”.

Przekraczając szosę szlak wprowadza nas na zachodni stok Skalnika. Idziemy szeroką drogą przez las. Podejście, początkowo łagodne, po dołączeniu z lewej szlaku 7Ż (w 2 godz. doprowadza on do schroniska „Szwajcarka”), staje się nieco strome. Znaki czerwone i żółte wiodą nas śródleśną drogą na kulminację Wilczysko (856 m). Na jej południowym stoku (w prawo od szlaku) niewielka skałka „Skarbczyk”, z której ładny widok na Kowary, Karpacz i Karkonosze.

Po wyjściu z lasu podejście staje się nieco strome. Po kilkunastu min marszu dochodzimy do połączenia ze szlakiem 6Z (nim w prawo do Kowar – niespełna 1 godz.). Tu skręcamy w lewo. Przez rozległą porębę podchodzimy stromo na kopułę szczytową Skalnika. Brak tu znaków – przy złej widoczności należy na tym odcinku utrzymać kierunek podejścia wprost w górę stoku. Podejście po kilkunastu minutach staje się łagodniejsze. Znaki czerwone, żółte i zielone wyprowadzają nas na wierzchowinowe spłaszczenie Skalnika . Wychodząc z lasu, po prawej mijamy pierwsze skałki i dochodzimy do X 1C, 2N, 6Z, . Z Mysłakowic – 3.45 godz.

Od węzła szlaków schodzimy ścieżką razem ze szlakiem 7Ż. Na skraju lasu napotykamy na drogę leśną. Nią, obniżając się coraz łagodniej, po 20 min od węzła szlaków dochodzimy do szerokiej szutrowej drogi Starego Traktu Kamiennogórskiego. Skręcamy w lewo i niebawem mijamy po prawej miejsce odpoczynkowe z wiatą. Jesteśmy na Przełęczy pod Bobrzakiem (805 m). Minąwszy wiatę dochodzimy po chwili do rozwidlenia dróg. Roztacza się stąd rozległy widok na leżący w dole Czarnów i dolinę Żywicy. W lewo zamyka horyzont kopuła Wielkiej Kopy, w prawo od niej widoczny w dali Chełmiec (834 m) w Górach Wałbrzyskich. Dobrze widać stąd również schronisko PTTK „Czartak”, do którego sprowadza droga odchodząca w lewo (bez znaków, około 10 min).

Za znakami czerwonymi i żółtymi idziemy nieco w prawo, dalej Starym Traktem, który obniża się w dolinę Żywicy. Przecinając poła ponad Czarnowem dochodzimy do skraju lasu, gdzie rozwidlenie dróg zwane Rozdrożem pod Bobrzakiem (około 745 m). Szlak 7Ż skręca w prawo, w las, w kierunku Przełęczy Kowarskiej (1.10 godz.). My za znakami czerwonymi idziemy dalej Starym Traktem, obniżając się łagodnie. Po kilku min marszu X 1C, 2N i 9S; znaki niebieskie w lewo prowadzą do „Czartaka” (około 15 min), zaś czarne do Pisarzowic (1 godz.). Z miejsca połączenia szlaków roztacza się widok na Skalnik, Wielką Kopę, Góry Wałbrzyskie. Dalej trzy szlaki wiodą razem prosto. Po chwili Stary Trakt Kamiennogórski zbacza w lewo, schodząc w dolinę Żywicy. Nieco dalej trasa 9S odłącza się w prawo (sprowadza ona w 30-35 min do Leszczyńca). Za znakami szlaków 1C i 2N, prawie bez zmiany kierunku, podchodzimy na pomocny stok Wilkowyi (775 m). Nie osiągając wierzchołka tej kulminacji trawersujemy pomocny stok i obniżamy się na Przełęcz pod Wilkowyją (724 m), z której ładny widok na Grzbiet Lasocki i Wzgórza Bramy Lubawskiej.

Na przełęczy rozwidlenie szlaków – 2N odchodzi w lewo sprowadzając do Pisarzowic (około 4-45 min), a dalej wiedzie do Kamiennej Góry (2 godz.). Szlak 1C podchodzi w prawo grzbietem na wzniesienie Bukowej (751 m). Osiągnąwszy kulminację rozpoczynamy długie zejście do Szarocina. Początkowo przez las, a następnie polną drogą obniżamy się w kierunku południowym. Przekraczamy tory linii kolejowej Kamienna GóraKowary i po 40 min marszu od Przełęczy pod Wilkowyją dochodzimy do Szarocina i biegnącej przez wieś szosy Kamienna GóraKowary.

Tu kończy się rudawski odcinek Głównego Szlaku Sudeckiego. Dalej przez Wzgórza Bramy Lubawskiej szlak czerwony podąża do Lubawki (4 godz.), a następnie do Krzeszowa (6.15 godz.). Do przystanku PKS w Szarocinie zbaczamy ze szlaku ok. 300 m w prawo.

Do stacji turystycznej PTTK w Nowej Białce około 30 min. Chcąc dojść do niej podążamy za znakami czerwonymi dalej prosto. Na rozwidleniu wiejskiej drogi kierujemy się w lewo, nadal przez wieś. W pobliżu ośrodka kolonijnego w prawo odchodzi czerwono znakowany szlak dojściowy prowadzący już do samej stacji.

Czasy przejść w kierunku odwrotnym: z Szarocina na Przełęcz pod Wilkowyją – 1.15 godz., na Przełęcz pod Bobrzakiem 1.45 godz., na Skalnik 2.30 godz., do Bukowca 4.15 godz., do Mysłakowic – 5.30 godz. GOT 25 pkt.

Źródło: Bohdan W. Szarek „Rudawy Janowickie”, 1990

Dodaj komentarz