Szlak niebieski z Kowar do Karpnik

Trasa niebieska – 21N

Kowary (ratusz) – Kowary st. kol. – Bukowiec – Karpniki
Czas przejścia 2.40 godz. GOT 12 pkt.

Od węzła szlaków przy ratuszu w Kowarach idziemy w dół ul. Jeleniogórską. Towarzyszą nam znaki żółte (w przeciwną stronę wiodą one w Karkonosze, na Skalny Stół). Mijając kościół skręcamy w lewo w ul. Bohaterów Stalingradu. Po dojściu do bloków mieszkalnych skręcamy w prawo i uliczką równoległą do torów kolejowych osiągamy placyk przed dworcem PKP – od ratusza 15 min. Tu północny koniec szlaku żółtego oraz przystanek PKS. Za znakami szlaku 21N idziemy dalej w kierunku północnym i na wysokości przejazdu kolejowego skręcamy w prawo. Ul. P. Findera znaki doprowadzają nas niebawem do ul. Jeleniogórskiej, którą przecinamy, podążając dalej w kierunku wschodnim. Przechodzimy obok zabudowań fabryki dywanów (po prawej; po lewej przychodnia zakładowa i biurowiec). Za biurowcem, w głębi, sztuczny zbiornik wody pożarniczej. Po chwili opuszczamy asfalt skręcając w lewo, w wyraźną ścieżkę biegnącą tuż przy ogrodzeniu parku sanatoryjnego. Idziemy w kierunku północnym, na rozwidleniach ścieżki kierując się prosto.

Po kilku minutach od opuszczenia szosy mijamy samotnie stojący domeczek i nieco stromo podchodzimy drogą biegnącą zalesionym jarem. Niebawem szlak wyprowadza nas na szeroką drogę, biegnącą skrajem parku sanatoryjnego „Wysoka Łąka-Bukowiec”. Przed samotnie stojącym gospodarstwem, na rozwidleniu drogi, skręcamy w lewo. Szlak prowadzi teraz polną drogą w kierunku zachodnim; po lewej ładny widok na Karkonosze. Około 250 m od zabudowania (uwaga na znaki!) szlak schodzi z wyraźnej drogi polnej w prawo, w wąską ścieżynę leśną. Idziemy w kierunku północnym, początkowo płasko, a po ok. 10 min marszu – stromo w dół. Po zejściu nad brzeg niewielkiego strumyka, na ścieżce skręcamy w prawo, w górę. Po chwili kierujemy się w lewo, na wyraźną ścieżkę, którą łagodnie podchodzimy w kierunku północnym.

Niebawem mijamy położony tuż przy szlaku (po prawej) głaz z wykutą datą 1795. Nieco wyżej odchodzi – w prawo od szlaku – nieznakowana ścieżka wiodąca do skałki Bramka. Znaki prowadzą dalej prosto przez las, niemal płasko. Po 10 min marszu od Bramki wychodzimy na otwartą przestrzeń i idziemy ku widocznym już zabudowaniom Bukowca. W lewo widoki na wzniesienia Pogórza Karkonoszy i widniejące w dali Góry Izerskie (Wysoki Grzbiet). Znacznie bliżej widoczne są stawy i park przypałacowy w Bukowcu na tle Wzgórz Karpnickich.

Idziemy ul. Szkolną wzdłuż zabudowań. Po kilku minutach uliczka skręca w prawo, a następnie w lewo. Mijamy schronisko PTSM „Skalnik” (po lewej) i kościół parafialny (po prawej, nieco w głębi). Dochodzimy do placu Kościelnego – tu X 1C, 21N. Wkraczamy na szosę BukowiecKarpniki i podchodzimy nią, mijając po lewej starą karczmę sądową, a następnie zabytkowy kościółek. Szosa skręca na wschód i wznosi się południowym skłonem Wzgórz Karpnickich.

Z wzniesienia roztacza się ładny widok na Rudawy Janowickie z szeroką kulminacją Skalnika (945 m). Za nami rozległy widok na Karkonosze i ich Pogórze. Droga skręca w lewo; przed nami wyłaniają się Góry Sokole. Obniżamy się – nadal szosą – w dolinę Łupi, docierając do wsi Krogulec. Tu szlak prowadzi krótko między zabudowaniami i tuż przed budynkiem z czerwonej cegły skręca w prawo. Polna droga wyprowadza nas na rozległe pola. Przy wieżyczce transformatora kierujemy się w lewo i dalej idziemy w kierunku północnym. Z odcinka tego roztacza się rozległy widok na Góry Sokole, Rudawy Janowickie i ich Pogórze (po prawej) oraz na znacznie oddalone Wzgórza Łomnickie (po lewej). Po 10-15 min marszu od Krogulca mijamy niewielką zalesioną kulminację Karpnickiej Skałki (po lewej) i niebawem osiągamy skraj parku przypałacowego w Karpnikach. W lewo widok na otoczenie Stawów Karpnickich. Po prawej, ponad drzewami, widoczna wieża pałacu karpnickiego. Po chwili wychodzimy na szosę Jelenia Góra – Karpniki. Tu Y 6Z, 21N.

Skręcamy w prawo i wkraczamy do Karpnik. Na skręcie szosy w lewo V 6Z, 21N – za znakami niebieskimi idziemy prosto. Po lewej zabudowania wsi, po prawej rozległa panorama Rudaw Janowickich i Karkonoszy oraz – bliżej położonych – przedgórzy tych masywów. Po 10-12 min od rozwidlenia szlaków mijamy po prawej betonowe silosy i zabudowania gospodarstwa rolnego. Między nimi dochodzi do naszej trasy szlak żółty, sprowadzający ze Skalnika. Dalej oba szlaki podążają razem i mijając po lewej ruiny spalonego kościoła skręcają w lewo.

Przechodzimy obok zabytkowych budynków dawnej pastorówki i szkółki ewangelickiej. Nieco dalej wychodzimy na asfalt, gdzie ponownie Y 6Z, 21N. Tu skręcamy w prawo do przystanku PKS w Karpnikach, gdzie – na rozwidleniu szosy – X 12N, 6Z i 22Ż. W tym miejscu znajduje się północny koniec szlaku 21N i wschodni trasy 6Z, a dochodzący tu szlak żółty biegnie dalej jako trasa 22Ż.

Czasy przejść w kierunku przeciwnym: od przystanku PKS w Karpnikach do pałacu – 20 min, do Krogulca – 40-45 min, do Bukowca – 1.15 godz., do dworca kolejowego w Kowarach – 2.40 godz., do węzła szlaków przy ratuszu w Kowarach – 2.55 godz. GOT 12 pkt.

Uwagi ogólne

  • Szlaki opatrzone są kolejnymi numerami, od 1 do 25, przy czym przy numerach poszczególnych szlaków umieszczone są zawsze symbole literowe informujące o kolorze szlaku; szlaki czerwone oznaczone są symbolem „C”, niebieskie-literą „N”, żółte -„Ż”, zielone -„Z”, czarne-symbolem „S”. Tak więc np. oznaczenie „3Z” określa szlak zielony opisany w przewodniku pod numerem 3, symbol „12N” oznacza szlak niebieski opisany pod numerem 12 itd.
  • Skrzyżowania szlaków oznaczone są symbolem „X”, przy czym przyjąłem zasadę umieszczania na pierwszym miejscu szlaku przychodzącego z lewej strony (zasada ta stosowana jest i przy innych rodzajach węzłów szlaków). Tak więc np. oznaczenie „X3Z,12N” zawiera dodatkową informację, że – dla turysty podążającego zgodnie z kierunkiem opisu- znaki zielone dochodzą do węzła szlaków z lewej strony.
  • Osobne oznaczenia przyjąłem dla częstych w terenie sytuacji, w których szlaki nie krzyżują się, lecz łączą, prowadząc dalej wspólnie, oraz dla sytuacji, w których biegnące razem szlaki rozwidlają się, rozchodzą.
  • Rozwidlenia szlaków biegnących wspólnie oznaczone są w opisach tras symbolem „V”; np. oznaczenie „V8S, 23C” wskazuje, iż szlak czarny opisany pod numerem 8 oraz biegnący z nim wspólnie czerwony szlak nr 23 rozchodzą się (przy tym pierwszy z nich kieruje się w lewo).
  • Połączenie się szlaków, dalej biegnących wspólnie oznaczane jest symbolem „Y”- np. oznaczenie „Y2Ż, 4N” wskazuje, że w danym miejscu zbiegają się dwa szlaki, prowadzące dalej wspólnie, przy czym znaki żółte dołączają z lewej strony.
  • Dodatkowe oznaczenia zastosowane zostały dla zobrazowania sytuacji terenowej na rozstajach więcej niż dwóch szlaków. Gdy od „wiązki” np. trzech szlaków odłącza się jeden, a pozostałe biegną nadal wspólnie – informuje o tym litera „i”; np. oznaczenie „V3Z i 5N, 2Ż” wskazuje, że szlak zielony odłącza się (w lewo) od biegnących nadal razem szlaków niebieskiego i żółtego.
  • Gdy natomiast równocześnie rozchodzą się wszystkie trzy (niekiedy cztery) biegnące wspólnie szlaki, sytuacja taka sygnalizowana jest dwukropkiem; np. oznaczenie „V3Z: V5N, 2Ż” informuje, że od węzła szlaków rozchodzą się równocześnie – kolejno od lewej strony – szlak zielony, niebieski i żółty.
  • Podane w opisach tras czasy przejść nie uwzględniają czasu przeznaczonego na odpoczynki czy zwiedzanie zabytków.
  • Punkty do Górskiej Odznaki Turystycznej (GOT) stanowią w każdym przypadku sumę punktacji dla całej trasy. Po opisie każdej z tras podane są czasy przejść w kierunku odwrotnym i suma punktów do GOT dla przeciwnego kierunku wędrówki.

Źródło: Bohdan W. Szarek „Kotlina Jeleniogórska„, 1989

Dodaj komentarz