Szlak niebieski z Piechowic do Michałowic

Trasa niebieska – 19N

Piechowice – Michałowice
Czas przejścia 1 godz. GOT 4 pkt.

Z centrum Piechowic, od węzła szlaków (V 18Ż, 19N, 17Z), kierujemy się z ul. Żymierskiego w kierunku południowym. Między przystankami WPK i PKS a kawiarnią „Kolorową” znaki prowadzą przez skwer do mostku na rzece Kamiennej. Po drugiej stronie rzeki szlak kieruje się w prawo i wiedzie w górę. Niebawem skręcamy w lewo i podchodzimy pod stok Piechowickiej Góry (605 m).

Śródleśna ścieżka wspina się dość stromo (miejscami nawet stromo) i po 30-35 min od początku trasy doprowadza do zabudowań DW „Uroczysko”, które pozostawiamy po prawej. Nieco wyżej „Uroczyska” skręcamy w lewo i asfaltową dróżką podchodzimy łagodnie. Po 10 min docieramy do szosy (przystanek WPK linii nr 15), którą przecinamy nie zmieniając kierunku. Nieco dalej szlak osiąga drugą drogę asfaltową, która skręca w prawo. Dość stromo podchodzimy do widocznych już zabudowań Michałowic.

Wychodząc między budynkami na spłaszczenie terenu skręcamy w lewo, przechodzimy przez niewielki placyk w centrum wsi i wkrótce dochodzimy do rozwidlenia drogi. Tutaj – na wysokości 650 m – X 19N, 20Z i koniec trasy (dalej znaki niebieskie prowadzą w Karkonosze na Przełęcz pod Śmielcem – 3.30 godz.).

Czasy przejść w kierunku przeciwnym: od węzła szlaków w Michałowicach do DW ,,Uroczysko” – 20 min, do węzła szlaków w Piechowicach – 40 min. GOT 4 pkt.

Uwagi ogólne

  • Szlaki opatrzone są kolejnymi numerami, od 1 do 25, przy czym przy numerach poszczególnych szlaków umieszczone są zawsze symbole literowe informujące o kolorze szlaku; szlaki czerwone oznaczone są symbolem „C”, niebieskie-literą „N”, żółte -„Ż”, zielone -„Z”, czarne-symbolem „S”. Tak więc np. oznaczenie „3Z” określa szlak zielony opisany w przewodniku pod numerem 3, symbol „12N” oznacza szlak niebieski opisany pod numerem 12 itd.
  • Skrzyżowania szlaków oznaczone są symbolem „X”, przy czym przyjąłem zasadę umieszczania na pierwszym miejscu szlaku przychodzącego z lewej strony (zasada ta stosowana jest i przy innych rodzajach węzłów szlaków). Tak więc np. oznaczenie „X3Z,12N” zawiera dodatkową informację, że – dla turysty podążającego zgodnie z kierunkiem opisu- znaki zielone dochodzą do węzła szlaków z lewej strony.
  • Osobne oznaczenia przyjąłem dla częstych w terenie sytuacji, w których szlaki nie krzyżują się, lecz łączą, prowadząc dalej wspólnie, oraz dla sytuacji, w których biegnące razem szlaki rozwidlają się, rozchodzą.
  • Rozwidlenia szlaków biegnących wspólnie oznaczone są w opisach tras symbolem „V”; np. oznaczenie „V8S, 23C” wskazuje, iż szlak czarny opisany pod numerem 8 oraz biegnący z nim wspólnie czerwony szlak nr 23 rozchodzą się (przy tym pierwszy z nich kieruje się w lewo).
  • Połączenie się szlaków, dalej biegnących wspólnie oznaczane jest symbolem „Y”- np. oznaczenie „Y2Ż, 4N” wskazuje, że w danym miejscu zbiegają się dwa szlaki, prowadzące dalej wspólnie, przy czym znaki żółte dołączają z lewej strony.
  • Dodatkowe oznaczenia zastosowane zostały dla zobrazowania sytuacji terenowej na rozstajach więcej niż dwóch szlaków. Gdy od „wiązki” np. trzech szlaków odłącza się jeden, a pozostałe biegną nadal wspólnie – informuje o tym litera „i”; np. oznaczenie „V3Z i 5N, 2Ż” wskazuje, że szlak zielony odłącza się (w lewo) od biegnących nadal razem szlaków niebieskiego i żółtego.
  • Gdy natomiast równocześnie rozchodzą się wszystkie trzy (niekiedy cztery) biegnące wspólnie szlaki, sytuacja taka sygnalizowana jest dwukropkiem; np. oznaczenie „V3Z: V5N, 2Ż” informuje, że od węzła szlaków rozchodzą się równocześnie – kolejno od lewej strony – szlak zielony, niebieski i żółty.
  • Podane w opisach tras czasy przejść nie uwzględniają czasu przeznaczonego na odpoczynki czy zwiedzanie zabytków.
  • Punkty do Górskiej Odznaki Turystycznej (GOT) stanowią w każdym przypadku sumę punktacji dla całej trasy. Po opisie każdej z tras podane są czasy przejść w kierunku odwrotnym i suma punktów do GOT dla przeciwnego kierunku wędrówki.

Źródło: Bohdan W. Szarek „Kotlina Jeleniogórska„,

Dodaj komentarz