Szlak niebieski z Podgórzyna Dolnego do Jagniątkowa

Trasa niebieska – 9N

Podgórzyn Dolny – Zachełmie – Jagniątków
Czas przejścia 1.45 godz. GOT 8 pkt.

Węzeł szlaków w Podgórzynie Dolnym znajduje się w pobliżu przystanków PKS i WPK linii 4, przed budynkiem restauracji „Nad Stawami” – tutaj V 9N i 10Ż (oba szlaki mają tu swój kraniec). Znaki niebieskie kierują się z głównej szosy na południowy zachód, w ul. Żołnierską. Uliczka łukiem skręca w lewo.

Niebawem szlak mija kościół w Podgórzynie i wiodąc dalej prosto prowadzi do niewielkiego placyku przed budynkiem Urzędu Gminy. Tu przystanek WPK linii nr 13. Za nim, nie dochodząc kościoła poewangelickiego, skręcamy w prawo. Na rozwidleniu uliczki idziemy w prawo, a następnie w lewo, przez mostek na potoku Podgórna. Przed nami widok na granitowe wzgórze Chojnik (627 m). Idziemy ul. Podgórną, mając po lewej widok na zabudowania Podgórzyna i widoczny ponad nimi stożek Śnieżki (1602 m). Na rozwidleniu drogi skręcamy w prawo łagodnie wznoszącą się polną drogą. Przed wejściem do lasu widokowy odcinek szlaku – po prawej Żar (680 m), Chojnik (627 m), po lewej Karkonosze wschodnie ze Śnieżką (1602 m) i kulminacje Pogórza: Czoło (869 m) i Grabowiec (784 m). Po 15 min marszu (od początku szlaku) polna droga przechodzi w ścieżkę, która wznosi się nieco stromo do kępy drzew. Tu warto odwrócić się dla rozległego widoku na Kotlinę Jeleniogórską: na pierwszym planie zabudowania Podgórzyna, w tle wysokie budowle Jeleniej Góry, horyzont zamykają (od lewej) wzgórza Wysoczyzny Rybnickiej i Góry Kaczawskie; w prawo kulminacja Wzgórz Łomnickich – Grodna (506 m), ponad którą widoczny masyw Skalnika (945 m) w Rudawach Janowickich.

Z dalszego fragmentu szlaku, spod skraju lasu, otwiera się po prawej stronie widok na Stawy Podgórzyńskie. Leśna ścieżka wznosi się, początkowo dość stromo. Podchodzimy w górę doliny potoku Zachełmiec. Szlak doprowadza do przewężenia dolinki, gdzie możemy obserwować kaskady i bystrza potoku. Ścieżka zatacza łuk w prawo, przekraczając Zachełmiec. Nieco dalej, na rozwidleniu ścieżek, idziemy w lewo. Po chwili ponownie przekraczamy potok Zachełmiec i dość stromo podchodzimy kamienistą ścieżką. Po wyjściu z lasu ścieżką przez zarośla docieramy do pierwszych zabudowań Zachełmia; od Podgórzyna 35-40 min.

Mijamy po prawej stronie DW ,,Skalnik” i wychodzimy na drogę asfaltową. Nie zmieniając kierunku idziemy łagodnie w górę. Przy budynku nr 55 – X 11S, 9N. Dalej idziemy prosto w kierunku zachodnim, osiągając po kilku minutach skrzyżowanie dróg. Tu szlak kieruje się w prawo, a na następnym skrzyżowaniu prowadzi prosto, utwardzoną kamieniami drogą, która łukiem skręca w lewo. Droga początkowo wznosi się stromo w kierunku zachodnim. Dalej, po kilku minutach, z łagodnego obniżenia drogi odsłania się z lewej strony widok na willę „Pan Twardowski” w Zachełmiu; po lewej, nieco wstecz, ponad Przesiecką Górą (610 m) ładny widok na Śnieżkę (1602 m). Nie zmieniając kierunku podchodzimy łagodnie. Po 15 min od skrzyżowania ze szlakiem 11S, na skraju lasu, Y 9N, 20Z. Skręcamy w lewo i polną drogą przechodzimy przez Przełęcz Różyckiego (560 m). Przy drugim słupku kamiennym V 20Z, 9N; od początku szlaku dotąd 1 godz.

Skręcamy w prawo. Polna droga wiedzie nas w kierunku zachodnim. Zagłębiamy się w las, gdzie podejście staje się nieco strome. Po kilku minutach szlak biegnąc płasko przecina niewielką polankę z małym strumykiem. Jest to dogodne miejsce dla odpoczynku. Dalej podchodzimy łagodnie, zagłębiając się w las. Skręcamy w lewo, a po chwili w prawo i obniżamy się stromo w kierunku wyraźnego prześwitu leśnego. Wychodząc na skraj lasu mamy przed sobą widok na wschodni stok Grzybowca (751 m), wznoszący się ponad zabudowaniami Jagniątkowa. Niżej, na skrzyżowaniu dróg, idziemy prosto. Dochodzimy do ogrodzenia, gdzie szlak łukiem w prawo zmienia kierunek i obniża się przez łąkę. Po lewej stronie, w głębi, widoczna Szrenica (1362 m). Po chwili ukazują się również Śnieżne Kotły z widoczną na ich grani telewizyjną stacją przekaźnikową. Polna droga biegnąca skrajem lasu i łąki sprowadza nas w dolinę Wrzosówki. Tuż przed mostkiem na potoku Y 9N,20Z.

Po drugiej stronie Wrzosówki wychodzimy na asfaltową drogę w Jagniątkowie i skręcamy w lewo; od Przełęczy Różyckiego 20 min. Tu, na wysokości 470 m, drogowskaz szlaków, a nieco wyżej przystanek WPK „Świtezianka” (linia nr 15). Za przystankiem – tuż przed mostem na Wrzosówce – V 9N i 20Z. Szlak 9N prowadzi między zabudowaniami w górę Jagniątkowa. Po 20-25 min marszu drogą asfaltową w górę doliny Wrzosówki osiągamy węzeł szlaków „Grunwald”. Tu, na wysokości 520 m, X 9N, 18Ż. W tym miejscu kończy się trasa 9N; dalej znaki niebieskie poprzez Trzy Jawory prowadzą w Karkonosze (w pobliże Czarnego Kotła Jagniątkowskiego – 2.15 godz. i dalej na Czarną Przełęcz, 1350 m – 3.40 godz.).

Czasy przejść w kierunku przeciwnym: od Jagniątkowa – Grunwaldu do węzła szlaków Jagniątków – Świtezianka – 15 min, do Zachełmia – 1 godz., do Podgórzyna – 1.30 godz. GOT 6 pkt.

Uwagi ogólne

  • Szlaki opatrzone są kolejnymi numerami, od 1 do 25, przy czym przy numerach poszczególnych szlaków umieszczone są zawsze symbole literowe informujące o kolorze szlaku; szlaki czerwone oznaczone są symbolem „C”, niebieskie-literą „N”, żółte -„Ż”, zielone -„Z”, czarne-symbolem „S”. Tak więc np. oznaczenie „3Z” określa szlak zielony opisany w przewodniku pod numerem 3, symbol „12N” oznacza szlak niebieski opisany pod numerem 12 itd.
  • Skrzyżowania szlaków oznaczone są symbolem „X”, przy czym przyjąłem zasadę umieszczania na pierwszym miejscu szlaku przychodzącego z lewej strony (zasada ta stosowana jest i przy innych rodzajach węzłów szlaków). Tak więc np. oznaczenie „X3Z,12N” zawiera dodatkową informację, że – dla turysty podążającego zgodnie z kierunkiem opisu- znaki zielone dochodzą do węzła szlaków z lewej strony.
  • Osobne oznaczenia przyjąłem dla częstych w terenie sytuacji, w których szlaki nie krzyżują się, lecz łączą, prowadząc dalej wspólnie, oraz dla sytuacji, w których biegnące razem szlaki rozwidlają się, rozchodzą.
  • Rozwidlenia szlaków biegnących wspólnie oznaczone są w opisach tras symbolem „V”; np. oznaczenie „V8S, 23C” wskazuje, iż szlak czarny opisany pod numerem 8 oraz biegnący z nim wspólnie czerwony szlak nr 23 rozchodzą się (przy tym pierwszy z nich kieruje się w lewo).
  • Połączenie się szlaków, dalej biegnących wspólnie oznaczane jest symbolem „Y”- np. oznaczenie „Y2Ż, 4N” wskazuje, że w danym miejscu zbiegają się dwa szlaki, prowadzące dalej wspólnie, przy czym znaki żółte dołączają z lewej strony.
  • Dodatkowe oznaczenia zastosowane zostały dla zobrazowania sytuacji terenowej na rozstajach więcej niż dwóch szlaków. Gdy od „wiązki” np. trzech szlaków odłącza się jeden, a pozostałe biegną nadal wspólnie – informuje o tym litera „i”; np. oznaczenie „V3Z i 5N, 2Ż” wskazuje, że szlak zielony odłącza się (w lewo) od biegnących nadal razem szlaków niebieskiego i żółtego.
  • Gdy natomiast równocześnie rozchodzą się wszystkie trzy (niekiedy cztery) biegnące wspólnie szlaki, sytuacja taka sygnalizowana jest dwukropkiem; np. oznaczenie „V3Z: V5N, 2Ż” informuje, że od węzła szlaków rozchodzą się równocześnie – kolejno od lewej strony – szlak zielony, niebieski i żółty.
  • Podane w opisach tras czasy przejść nie uwzględniają czasu przeznaczonego na odpoczynki czy zwiedzanie zabytków.
  • Punkty do Górskiej Odznaki Turystycznej (GOT) stanowią w każdym przypadku sumę punktacji dla całej trasy. Po opisie każdej z tras podane są czasy przejść w kierunku odwrotnym i suma punktów do GOT dla przeciwnego kierunku wędrówki.

Źródło: Bohdan W. Szarek „Kotlina Jeleniogórska„, 1989r.

Dodaj komentarz